Současnost Jazz Clubu Slaný

Současnost Jazz Clubu Slaný

Dnes má Jazz Club Slaný charakter zapsaného spolku, jeho činnost řídí výbor v čele s prezidentem, kterým je Petr Symerský. Výbor se schází jedenkrát za měsíc a připravuje pravidelné měsíční koncerty a festival Slánské jazzové dny. Členství v klubu není vázáno pouze na Slaný, své členy má klub po celé republice. Členství na kalendářní rok stojí 200,- a k jeho výhodám patří bezplatné získávání klubového Zpravodaje, přednostní zajištění vstupenek na SJD a informovanost o akcích klubu.  

Jazzové koncerty

Pravidelné jazzové koncerty se konají několikrát za rok, s výjimkou letního období, a jsou na ně zvány především tuzemské soubory všech jazzových stylů. Jazzové večery se obvykle konají v klubu Dividýlka v hotelu Hejtmanský Dvůr, výjimečně i v Městském divadle či piaristické kapli Městského muzea. I tyto koncerty mají své renomé, často na ně přijíždějí posluchači ze širokého okolí, několikrát zde byl natáčen Českou televizí i televizní jazzový klub.

 
Zpravodaj jazzklubu

V roce 1980 začal Jazz Club vydávat pro své členy Zpravodaj, který informuje o chystaných akcích klubu a díky svým mimoslánským korespondentům i o jazzovém dění v celé ČR. Objevují se zde recenze koncertů, festivalů, CD, profily hudebníků, ale i všeobecné články a úvahy. Vedle jazzových nadšenců do něho přispívají i známé osobnosti českého jazzového dění, jako jsou např. Jan Čečrdle, Vilém Matausch, Josef Mahdal, Stanislav Novotný, Jaroslav Johanides, Miloš Kejř a další.  
 

Jazzové "polévky"

Pro všechny jazzové fanoušky jsou již několik let organizována setkání každé sobotní dopoledne v některé ze slánských restaurací. Tato setkání nemají oficiální charakter, mluví se nejenom o hudbě, ale i o společenských a osobních problémech, které přináší život. Návštěvy se neomezují jen na členy klubu, vítáni jsou všichni i mimoslánští jazzoví přátelé. Pro tato setkání se ujal název „jazzová polévka“.Tradiční sobotní dopolední jazzové polévky změnily své místo konání. Počínaje 9. říjnem se slánští jazzmani scházejí v restauraci Zlatý kapr ( U rybiček ).